Články

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 10. Co je zkratka TVOC?

VOC látky - měření kvality ovzduší

VOC jsou po CO2 a CO hned třetí nejčastěji měřené plyny ve vzduchu v uzavřené místnosti. Přesněji řečeno, obvykle se neměří plyny VOC, ale rovnou jejich směs TVOC. Ale co naměřené výsledky vlastně v praxi znamenají a jaký mají vliv na člověka? To si zkusíme dnes přiblížit...

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 9. Měření CO2 - Test

CO2 látky - měření kvality ovzduší

Dokud se nezačne v uzavřené místnosti skutečně měřit koncentrace CO2, je možné rozlišit jen různé pocity kvality vzduchu cca ve stupních: čerství vzduch / zadýchaný vzduch / těžký vydýchaný vzduch. Ale často pokud je osoba v uzavření místnosti od doby vyvětrání a čerstvého vzduchu a postupně místnost zadýchává, tedy spotřebovává kyslík O2 a vypouští CO2, tak nemusí si zhoršení kvality vzduchu vůbec všimnout a to ani například ráno po probuzení. Pokud si tedy ráno po probuzení člověk cíleně neotevře okno, tak se pak může snadno divit, že zůstává rozespalý a tzv. "nemůže se probudit". Příčina přitom může být velmi jednoduchá, vysoká koncetrace CO2 díky přes noc vydýchanému vzduchu.

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 8. Konstrukce a rozdělení senzorů CO2

Detektor CO2 - Comet T5000

Na jakém principu senzory CO2 skutečně pracují? V praxi se dnes obvykle využívá infračervený optický, elektrochemický nebo polovodičový princip. Každý z nich má rozdílné vlastnosti a rozdílná použití. Pojď me si je blíže popsat...
V minulém 7. díle seriálu o kvalitě vzduchu v uzavřených místnostech jsme se zabývali problematikou množství CO2 v místnosti a jeho vlivu na výkonnost / zdraví člověka. V dnešním díle navážeme uvedením principů měření koncetrace CO2, bez kterých samozřejmě nejsme schopni přesně zjistit, jak to s tou koncentrací v dané místností vlastně vypadá

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 7. CO2?!

CO2  měření

Na rozdíl od poměrně striktních limitů v normách pro jiné plyny kontrolované v uvařených místnostech (např. pro oxid uhelnatý CO nebo formaldehyd = VOC) , nejsou limity pro koncentraci oxidu uhličitého CO2 z pohledu zdraví tak striktně posuzovány a definovány. Z toho lze již na první pohled odvodit, že více než životně kritický, je oxid uhličitý spíše kvalitu života ovlivňující plyn. Za mezní hodnoty z hlediska kvality vnitřního ovzduší se všeobecně považují koncentrace CO2 do 1 500 ppm (0,15 % objemu). To definuje i v ČR vyhl. 20/2012 Sb. (o technických požadavcích na stavby) pro projektování staveb / pobytových místností.

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 6. Detekování PM částic


Senzory na PM částice ve všech případech využívají principu pohlcení či rozptýlení paprsku světla na PM částicích pro měření (zjištění) počtu, velikosti a koncentraci částic. V zásadě se zde vychází z jednoduchého poznatku, že čím více je části prachu v měřeném vzorku vzduchu, tí méně světla přes ně projde. Množství pohlceného nebo odraženého světla na částicích je tak úměrné okamžité koncentraci částic ve daném vzorku vzduchu.

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 5. PM částice a jak nám škodí?

I když to přímo nejsou chemicky definované látky, přesto jsou tzv. polétavé prachové částice PM v mnoha případech součástí měření kvality vzduchu, a to nejen venkovního, ale i tohoto vnitřního v místnostech. Proč je tak důležité sledovat jejich koncentraci?

https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-5-co-jsou-pm-castice.html

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 4. Vývoj senzorů, použití nanomateriálů

I na poli senzorů kvality vzduchu probíhá překotný vývoj z pohledu miniaturizace a co největší flexibility použití. V tomto směru je preferováno využití technologie oxidů kovů, kterou lze snadno integrovat na čip společně s vyhodnocovací elektronikou a i realizovat měření více typů plynů v jednom senzoru.

https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-4-multisenzory-a-nanomaterialy.html

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 3. Čím ji budeme měřit?

Elektronické senzory plynů samostatně nevyhodnocují výsledky a neumožňují příjemné ovládání. Proto jsou zabudovány do kompletních buď přenosných nebo stacionárních měřících zařízení určené k přímému použití pro měření v místnostech

https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-3-cim-ji-merit.html

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 2. Jak ji budeme měřit

Pro monitorování kvality ovzduší v prostorech jsou samozřejmě potřeba použít nějaké senzory, dnes prakticky již vždy na elektronické bázi, které budou průběžně analyzovat složení vzduchu v jejich okolí a v případě překročení nežádoucích úrovní nějakým způsobem budou informovat obyvatele / uživatele dané prostory.

https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-2-jak-ji-merit.html

Kvalita ovzduší v uzavřených místnostech - 1. Co budeme sledovat a měřit ?

Na zdraví lidí i jejich okamžitou pohodu má mimo jiné významný vliv i lokální kvalita vzduchu v místnosti. Některé složky / znečištění mohou jen zvyšovat únavu, zatímco jiné mohou ovlivňovat i zdraví a vznik různých nemocí. Co tedy případně sledovat a měřit?

https://automatizace.hw.cz/kvalita-vzduchu-v-uzavrenych-mistnostech-1-co-sledovat-a-merit.html

 

Ozonové generátory - Totální dezinfekce.

Ozonová dezinfekce českými generátory VirBuster.

IoTpool – platforma pro správu vašich senzorů a dat

IoTpool je uživatelsky jednoduchá platforma umožňující připojit IoT zařízení od různých výrobců a následně zobrazovat a vyhodnocovat přijatá data. Cílem je poskytnout pohodlné prostředí pro dlouhodobý dohled a analýzu dat z vašich senzorů.

Expandery pro rozšíření jednotek Ares a Poseidon2

Monitorovací ústředny HW group se instalují do serveroven a racků pro dohled teploty, vlhkosti a otevření dveří (předních a zadních), popřípadě detekce napájení. Vše v pořádku, takto je zajištěna 100% požadovaná kontrola. Může to být ještě lepší? Může!

SD senzory - o kousek jednodušší IoT

Řada zařízení SD od HW group rozšiřuje modularitu systémů pro monitoring a cloudovou aplikaci HWPortal. K univerzálním zařízením s řadou vstupů přidává jednoúčelová zařízení, která lze kombinovat na úrovni celé sítě.

HWPortal - řešení pro Váš vzdálený dohled

Cloudový server HWPortal.cz představuje velmi zajímavou možnost pro zcela automatický sběr hodnot a řídících stavů s velmi snadno realizovatelným grafickým on-line sledováním a porovnáním všech současných i dlouhodobých měření během dnů, týdnů i měsíců, např. změn a výkyvů spotřeby, napětí, teploty, vlhkosti, osvětlení apod.

Senzor 4-20mA 1W-UNI - měření hladiny (čehokoliv) v nádržích, septikách, silech.

 Chtěli bychom vám představit jeden, neprávem opomíjený, senzor. Jedná se o převodník 4-20mA na LAN či GSM.

RS232 - KOMUNIKAČNÍ KANÁL, KTERÝ NECHCE DO DŮCHODU

I když je RS232 již pár let na ústupu, v některých produktech se stále používá. Vzniká tak otázka, jak tato zařízení smysluplně propojit s moderní IT infrastrukturou

Měření osvětlení a práce se získanými daty

Proč měřit úroveň osvětlení?
Měření množství světla není stále v oblasti automatizace úplně běžná věc a stále se využívá převážně jen ve speciálních aplikacích souvisejících řízením přisvětlení v oblasti pořizováním obrazových záznamů. V nově vznikající oblasti automatizace budov a zemědělství však začíná mít sledování úrovně světla stále důležitější roli. A také  sledování úrovně osvětlení lze vyřešit mnoho zdánlivě s tím nesouvisejících aplikací. Navíc lze i některé aplikace detekce, na první pohled se světlem nesouvisející, snadno s detekcí osvětlení vyřešit.

Vstupujeme do bytových domů, škol, racků a technologických místností.

 

Vytvoření, zprovoznění a elektronické řízení RFID vstupu do kanceláří, domů, bytů, škol, skladů apod. snad už ani nemůže být jednodušší. S řídicí jednotkou HWg SH4 je to skutečně velmi jednoduché.

Jak vybrat teplotní čidlo

 

 Měření teploty po internetu je dnes běžnou záležitostí. Je to asi základní a většinou také první věc v chytré domácnosti, kanceláři nebo skladu, kterou nás napadne dálkově sledovat. Ale není teploměr jako teploměr.

« 1 2