Rozdíl mezi bodovou detekcí a detekcí pomocí WLD

Existují dva principy detekce vody na vzdálených místech - bodová detekce nebo detekce úniku vody na základě snímacího kabelu. Oba stojí různé částky (hardware a instalace), ale také poskytují různé výsledky. Podívejme se na ně blíže.

Tradiční bodové (záplavové) detektory vody jsou levné, snadno se instalují a jsou oblíbené v mnoha průmyslových odvětvích. Obvykle používají 2 nebo 4 piny a voda je detekována, když jsou tyto piny propojeny. Problémem je, že pro detekci přítomnosti vody musí být souvislá vrstva vody.

Bodové detektory vody je nutné instalovat pečlivě a přesně na nejnižší místa povrchu. V reálném světě je velké riziko, že poplach přijde velmi pozdě. Upozornění obdržíte, až když je vše již zaplaveno. Detektor byl umístěn na místě, kde se voda objeví jako poslední. Tomuto typu opožděného varování my říkáme "pozvánka na plavání", nikoliv včasné varování.

Podniky a průmyslová odvětví, kde je detekce a kontrola vody a jiných kapalin kriticky důležitá, ze zkušenosti vědí, jak důležité je včasné varování při prvních kapkách vody. Prvních několik minut je rozhodujících pro zabránění konečným škodám.

Konečnou škodou není úklidová služba a vysoušení budovy, ale výpadek firmy, poškozené (nespolehlivé) servery atd.

 

 

Detektory zaplavení detekují vodu pouze v jednom místě a musí být zcela zaplaveny. To znamená, že nebudete upozorněni okamžitě, když dojde k prasknutí vodovodního potrubí, ale až v okamžiku, kdy je oblast výrazně zaplavena. Proto se nejedná o ideální řešení pro datová centra apod. kde potřebujete být upozorněni dříve, než se voda dostane k vaší IT infrastruktuře.To zajistí pouze použití kabelu pro detekci vody.

Použití bodové detekce

- Snadné použití detektoru

- Vysoké riziko nesprávné instalace

- Upozornění pouze na pozvánku na plavání

WLD detekční kabel pro detekci úniku vody

Pomocí WLD detekčního kabelu pro detekci úniku vody můžete zachytit první kapky kdekoli v monitorované místnosti nebo oblasti.. Toto včasné varování může zabránit významným škodám na IT nebo jiné infrastruktuře. Detekci úniku vody s WLD kabelem doporučujeme v IT, datových centrech, strojírenských a lékařských prostředích nebo všude tam, kde by poškození vodou bylo velmi nákladné.

WLD detekční kabel lze instalovat pod zvýšené podlahy v datových centrech, omotat kolem potrubí, vést podél stěn atd. Pro jakýkoli požadavek jsou k dispozici zákaznická řešení.

Použití WLD detekčního kabelu

- Je třeba zvážit umístění detekčního kabelu

- Systém WLD je spolehlivý (žádné falešné poplachy)

- Systém WLD je schopen alarmu

- Detekuje první kapky vody po celé délce WLD kabelu

Systém WLD
Právě včasné varování je důvodem, proč mnozí dávají přednost systému detekce úniku vody, ačkoli je mnohem dražší. Ekosystém dálkového monitorování HW group zahrnuje několik zařízení založených na unikátním snímacím kabelu, který detekuje i několik kapek vody.

Systém WLD funguje na principu zón, kde každý detekční kabel tvoří jednou zónu. Délka a tvar zón je libovolná, jediné omezení je max vzdálenost od vyhodnocovací jednotky WLD.

Pomocí zóny, která může být vzdálena až 185 metrů od monitorovacího zařízení, lze vytvořit efektivní detekční systém umístěním detekčního kabelu přímo u zdrojů vody v jakémkoli typu objektu, ať už jde o datové centrum, průmyslový či výrobní závod nebo sklad.

Díky mnohem rychlejší reakci na případnou přítomnost vody to může znamenat, že se katastrofě zabrání, místo aby se na místo dorazilo, když už škody raketově narůstají. Se systémem WLD si kupujete čas a robustní a snadnou instalaci v rámci jakékoli stávající infrastruktury.

Více se dozvíte zde: a přímo u prodejce HW server s.r.o.

 

 

HW group