Používání generátorů ozonu VirBuster

užitečné informace před nákupem ozonového generátoru Virbuster

Nízké náklady na dezinfekci
Generátory ozonu VirBuster nepotřebují žádné náplně a další spotřební materiál, nebo filtry. Pro svoji funkci potřebují pouze přívod elektrické energie 230V. Pouhých 14 haléřů vystačí na dezinfekci prostoru 6 x 6 m s výškou stropu 2,77 m (100 m3) při použití generátoru ozonu VirBuster 1000. 

Robustní provedení v průmyslovém standardu
Ozonové generátory VirBuster jsou vyrobeny z ocelového plechu a opatřeny kvalitní povrchovou úpravou práškovým lakem. Při konstrukci byl brán také ohled na nízkou hmotnost pro mobilní použití. Každý generátor VirBuster je pečlivě sestaven jen z těch nejkvalitnějších komponent pro dlouhou životnost výrobku. Každý generátor je ve výrobním závodě podroben náročným testům. 

Filtr vzduchu
Nasávání vzduchu VirBusteru je provedeno přes filtr, který zaručuje, že do dezinfikovaného prostoru nebudou rozptylovány prachové částice. 

Kvalitní ventilátor a velmi výkoný
Ventilátory použité  v generátorech VirBuster mají výhradně kuličková ložiska pro zachování jejich dlouhodobé životnosti. Použití kvalitních kuličkových ložisek má též kladný vliv na hluk ventilátorů, který je pouhých 45 dB.

Snadná manipulace a ovladatelnost
Generátory VirBuster jsou vzhledem ke své konstrukci velmi lehké a díky integrovanému madlu v horní části snadno přenositelné. Spouštění generátoru je snadné a intuitivní.

Bezpečný výrobek
Generátory ozonu VirBuster jsou vybaveny aktivní ochranu FanFlow, která chrání obsluhu před dotykem s vnitřními elektrickými částmi zařízení.

Snadná údržba
Generátory ozonu VirBuster nepotřebují žádnou speciální údržbu.

 Výskyt ozonu na Zemi
Ozon (chemická značka O3) je přirozenou složkou horní vrstvy atmosféry. Působením slunečního záření na atmosferický kyslík dochází ke zřetězení tří atomů kyslíku a tím vznikne molekula ozonu. Ozon je sám o sobě nestabilní a proto se v krátké době rozkládá na "obyčejný"  kyslík O2. Ozon má svou důležitou úlohu, protože jeho velmi tenká vrstva v horní části atmosféry chrání život na naší planetě před působením škodlivého UV záření.  Samostatnou kapitolu tvoří přízemní ozón, který je agresivním dráždivým plynem. Vzniká působením intenzivního slunečního záření fotochemickou reakcí, nebo elektrickým výbojem blesku během bouřky.

 Praktické využití ozonu v průmyslu, automobilech a domácnostech
Ozón je díky svému složení velmi silné oxidační činidlo. Jedná se o jeden z nejúčinnějších dezinfekční prostředků, které známe. Uměle vyráběný ozon se používá například k bezchlórové úpravě pitné vody, vody v bazénech, pro úpravu vody v potravinářském průmyslu, bělení a dalších průmyslových oblastech. Další významnou oblastí praktického využití je dezinfekce vzduchu. Ozon velmi účinně odstraňuje veškeré škodliviny v ovzduší a to včetně virů, bakterií, plísní a roztočů. První odvětví, které začalo masivně používat generátory ozonu je automobilový průmysl. Většina servisů dnes dezinfikuje kabinu vozu a průduchy klimatizace ozonem. Snížení ceny ozonových generátorů a hlavně opakované virové nákazy rozšiřují tyto systémy i do jiných odvětví. Aktuálně se okruhy využití rozšiřují na wellness centra, posilovny, prodejny, kinosály, šatny v divadlech, masokombináty, školní třídy... . V neposlední řadě je používání dezinfekce ozonem v domácnostech, kde se takto likvidují zárodky chřipek, odstraňují se zápachy z domácích mazlíčků, nebo spóry plísní.

 Mezní hodnoty výskytu ozonu z hlediska bezpečnosti a zdraví
Používání ozonu má svá úskalí, na které je třeba dávat pozor. Jedná o silné oxidační činidlo ve formě dráždivého plynu, který má škodlivý účinek na lidský organizmus i při nízkých koncentracích, je třeba velmi pečlivě sledovat jeho úroveň v prostorách, kde se lidé, ale i zvířata pohybují. Zdravotními a bezpečnostními normami jsou stanoveny maximální hodnoty expozice ozonem. Ve vnitřních prostorách se maximální povolené hodnoty pohybují v rámci předpisů mezi 0,05 a 0,1 ppm. Ve venkovním prostředí je pro přízemní ozon stanoven limit na 120 µg/m3. V každém balení VirBusteru je podrobný manuál i s návody jak silný přístroj použít v danném prostoru, či jak dlouho prostor ozonovat.

Např. osobní automobil: 

  1. VirBuster 4000A/E (generuje 3,5g O3/hodinu) - v běžném osobním automobilu použít max 30 minut a pak 40min. nechat odvětrat.
  2. VirBuster 10000A/E (generuje 10g O3/hodinu) - v běžném osobním automobilu použít max 15 minut a pak 40min. nechat odvětrat.

Bezpečnostní pravidla  pro používání generátorů ozonu (O3) VirBuster
Hygienický limit hladiny ozonu, jak již bylo uvedeno, je 0,05 ppm. Tuto úroveň zaznamená čichem většina z nás. Nebezpečí představuje otupění schopnosti vnímat pach ozonu opakovanými vdechnutími. S touto jeho vlastností je spojené riziko, že po několika nadechnutích přestaneme přítomnost ozonu vnímat, což může mít fatální následky. Ozon je pro člověka nebezpečný zejména v plynném stavu. Při vdechnutí způsobuje dýchací potíže, bolesti hlavy, nevolnost, podráždění sliznic, očí a pokožky. Ve vysokých dávkách může ozon způsobit kolaps a následně i smrt. Ozon také ve větším množství způsobuje trvalé poškození plic. Důležité je vědět, že všechny ozonové generátory produkují ozon v množství, které  v malé místnosti již po několika minutách dosáhne koncentrace desítek až stovek ppm. Obecně koncentrace je velice závislá na stavu okolního prostředí. Konkrétně závisí na teplotě, poměru kyslíku ve vzduchu a na jeho vlhkosti. Pokud je generátor ozonu v provozu, je bezpodmínečně nutné zamezit  komukoli vstup do dezinfikovaných prostor a to až do doby, než po vypnutí generátoru budou tyto prostory opravdu dokonale vyvětrané.