Kontrola přístupu v datacentru

Přístupový systém HWg-SH4

Součástí našeho řešení HWg-SH4 je nadřazený SW - HWg-DCD, který se stará a řídí běh ostatních součástí systému. Zde je rovněž uloženo nastavení a celková databáze uživatelů. 
Pro větší počet rozvaděčů, tak použijeme jednu hlavní řídící jednotku HWg-SH4 a dále připojíme rozšiřující jednotku SH4e(s), která bude sloužit k ovládání dalších dveří. Díky tomu, tak ušetříme na celkovém řešení. 

Můžeme tedy:

  • vidět kdo a kdy se nacházel v místnosti/kabinetu
  • data uložené v SW
  • pro případ offline verze jsou data uložená také v jednotkách SH4
  • spravování přístupů přes web nebo SW
  • správce může být upozorněn pomocí SMS zprávy o otevření dveří nebo o neautorizovaném přístupu
13 988 Kč 11 560.00 Kč bez DPH
Přístupový set s elektrickým zámkem - E-LOCK XPO-211  Přístupový systém HWg-SH4 spolu s centrálním dohledovým systémem HWg-DCD je určen pro řízení přístupu do datacenter, technologických místností,… 
Přístupový set s elektrickým…